De stichting tracht haar doel te bereiken door de geschikte ruimte en leefomstandigheid te bieden aan de dieren die passend is bij de behoefte van het specifieke dier. Tevens worden de dieren op maat verzorging en rehabilitatie aangeboden, waardoor ze geschikt worden voor herplaatsing. 

De stichting heeft zich daarnaast als doel gesteld om samenwerkingen met andere organisaties op het gebied van dierenwelzijn aan te gaan om zo haar draagvlak en netwerk te vergroten.

Huidige situatie:
Op dit moment vangt de stichting kippen, honden, paarden en geiten/bokjes op. De dieren die in de opvang komen worden waar mogelijk altijd weer herplaatst. Herplaatsing gebeurt na rehabilitatie; de dieren herstellen van fysieke problemen en er wordt gewerkt aan gedragsmatige issues. 

De Kippen: 
Stichting het huis van de dieren vangt kippen op i.s.m. Stichting red een legkip. De Kippen komen bij het huis van de dieren in de opvang waarna ze na rehabilitatie weer worden herplaatst. In overleg kunnen ook particulieren hun kippen en hanen bij de stichting onderbrengen om vervolgens herplaatst te worden.

De Honden:
Stichting het huis van de dieren werkt nauw samen met verschillende stichtingen die honden uit het buitenland naar Nederland brengt waaronder stichting Animal In Need en stichting Help een Hond. De honden komen in de opvang bij de stichting, worden gerehabiliteerd en weer herplaatst. De stichting krijgt ook regelmatig te maken met zgn herplaatsers; honden die bij de adoptanten niet goed functioneren, denk aan agressie, extreme angst etc. stichting Het huis van de dieren specialiseert zich in dit soort dieren.
Ook particulieren kunnen na overleg hun hond afstaan bij de stichting waarna deze herplaatst wordt.

De Paarden:
De stichting werkt o.a. samen met Stichting Horse in Need (Spanje) en brengt paarden naar Nederland om te rehabiliteren, te beleren en een geschikte adoptant te zoeken.

Via particulieren kunnen ook paarden worden aangeboden waarvoor de stichting altijd een oplossing zoekt. Die oplossing kan het opnemen van het dier zijn binnen de stichting ofwel het zoeken van een geschikte andere opvang.

De vrijwilligers:
De stichting werkt met een min of meer vast groep van vrijwilligers en heeft ondertussen een mooi team van dierenliefhebbers verzameld. De vrijwilligers komen wekelijks op min of meer vaste dagen en tijden.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het terrein:
Het terrein is facilitair op orde voor de dieren die er nu gehuisvest zijn. Echter zijn er nog een groot aantal zaken die om aandacht vragen en verder opgebouwd moeten worden.

De Toekomst: 
De stichting heeft voor zichzelf een aantal doelen op zowel korte als langere termijn geformuleerd. 

Op zowel de korte als de lange termijn blijft het hoofddoel van de stichting om zoveel mogelijk dieren te helpen en te herplaatsen. Dit dient echter altijd in balans te blijven met de beschikbare ruimte en de beschikbare tijd van de oprichter / beheerder en de vrijwilligers. 

Overige doelen:
– Het z.s.m. verkrijgen van de ANBI status.
– Het uitbreiden van het netwerk door samenwerking met andere stichtingen / initiatieven gefocust op het vergroten van dierenwelzijn. 
– Het werven van donateurs zodat de kosten voor de dieren (voer, vervoer, dierenarts, hoefsmid etc) gedekt kunnen worden. – Komende jaren het terrein verder optimaliseren.
– Het streven is om binnen een viertal jaren het terrein energie neutraal en zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Dit past in de visie om dieren, de natuur en de mensen met respect te behandelen en dichter bij elkaar te brengen. 

Bekijk hier onze honden

Bekijk hier onze kippen

Bekijk hier onze paarden

Bekijk hier onze geit & bok