Onze bokken

Het Huis van de Dieren neemt op kleine schaal voornamelijk bokjes in de opvang. De bokken zijn vaak ongewenst en worden makkelijk afgedankt. Bij Het Huis van de Dieren worden de bokken opgevangen in een kleine groep, lekker vertroeteld en als het lukt worden ze herplaatst.
Ter adoptie
Melvin

Broer van Tray

Geboren Augustus 2023 en gecastreerd

Ter adoptie
Tray

Broer van Melvin

Geboren Augustus 2023 en gecastreerd


Ter adoptie
Wietse

Broer van Teun

Geboren medio 2021 en gecastreerd.

Ter adoptie
Teun

Broer van Wietse

Geboren medio 2021 en gecastreerd

We hebben niet alleen bokken maar ook geiten en sommige die niet ter adoptie zijn en die hun verdere leven slijten op ons erf in hun 2 grote speelweides.